• Bizi Takip Edin:

Çerez Politikası


VİTALEN VAKFI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ÇEREZ POLİTİKASI

Vitalen Vakfı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat uyarınca veri sorumlusu olup, Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verilerinizi, metin kapsamındaki amaçlar ve hukuki sebeplere uygun olarak işlemektedir. Kişisel verilerinizin toplanma ve işlenme biçimine ilişkin bilgi sahibi olabilmek için lütfen Aydınlatma Metnimizi okuyunuz.

Vitalen Vakfı, kullanıcı ve üyelerinin dijital deneyimlerini kolaylaştırmak ve iyileştirmek, gönüllü başvuruları almak, ihtiyaç sahibi ve eğitim bursu başvuruları almak ve web site üyeliği amaçlarıyla çerezlerden faydalanmaktadır. Çerezler, bir web sitesinin tarayıcınızdan; bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklamasını istediği küçük veri parçalarıdır.  Çerezler sayesinde cihazınızın ve websitemizi kullanım amacınızın tespit edilmesini sağlarsınız. Çerezlerin toplanması, saklanması ve işlenmesine ilişkin gerekli teknik ve idari veri koruma tedbirlerini aldığımızı belirtmek isteriz.

Websitemiz üzerinden sunduğumuz hizmetlere ilişkin olarak çerezleri kullanmaktayız. Çerez Yöneticisi’nden çerez kullanımı izinlerinizi düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, İnternet tarayıcınız üzerinden, aşağıda yer verilen talimatları izleyerek çerezleri kaldırabilirsiniz.  Bu durumda platforma erişiminizin kısıtlı biçimde devam edeceğini bildiririz.

Vitalenvakfi.org’u ziyaretinizde veya kullanımınızda çerezler cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan bilgiler cihazınız internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak saklanmaktadır. Kullanılan çerez türleri aşağıdaki gibidir:

•           Oturum Çerezleri: İnternet sitesini kullanım sırasında geçerli olan çerezler olup web tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korur.

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, iletişimin sağlanması, çerez kullanımının kullanıcının hizmet almak için açıkça talep ettiği bilgi toplumu hizmetleri için kesinlikle gerekli olması kapsamında, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

•           Kalıcı Çerezler: Bu çerezler tarayıcıda saklanan ve ilgili kişi tarafından silininceye kadar veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir.

•           Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları mecburi çerezlerdir.

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir.

•           İşlevsel ve Analitik Çerezler: Dil, bölge gibi tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin kullanımının geliştirilmesi, sitenin ilgili kişinin isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir.

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, kullanıcının hizmet almak için açıkça talep ettiği bilgi toplum hizmetleri için kesinlikle gerekli olması kapsamında, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kullandığınız tarayıcının ayarlarından “Çerezler” sekmesine girerek çerezlere izin verebilir, düzenleyebilir veya kullanımı engelleyebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinize ilişkin:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

İlgili haklarınızın kullanımına ilişkin detaylara Vitalen Vakfı Aydınlatma Metni üzerinden ulaşabilirsiniz. Soru ve taleplerinizi [email protected] adresine iletebilirsiniz.

İşbu Çerez Politikası, websitedeki güncelleme ve mevzuat değişiklikleri dolayısıyla güncellenebilir. Güncellemeleri işbu metin üzerinden takip edebilirsiniz.