• Bizi Takip Edin:

Eğitim Bursu


Eğitim Bursu

Vitalen Vakfı, yurt içi ve yurt dışında eğitim gören ve başarılı ancak maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine burs vermektedir. Verilen burslar, genel kurallar, başvuru koşulları ve gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.

Verilen Burslar

Vitalen Vakfı tarafından verilen burslar İcra Komitesi’nce belirlenen esaslar çerçevesinde tahsis edilir. Bu bursların türleri aşağıdaki gibidir:

a) Üniversiteye Giriş Bursu: İcra Komitesi’nce belirlenen esaslar çerçevesinde burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerde örgün öğrenim programlarında öğrenim gören, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir. (Açık öğretimi ve ikinci öğretimi kapsamaz.)

b) Kalkınmada Öncelikli İller Bursu: İcra Komitesi tarafından belirlenen 15 ilde ortaöğrenimini tamamlayarak YKS'de yerleştirme puanı sıralaması bakımından en üst sıralamada yer alan her ilden 1'er öğrenciye tahsis edilir. Kalkınmada Öncelikli İllerin birincileri tespit edilirken, öğrencinin mezun olduğu ortaöğretim kurumunun bulunduğu il dikkate alınarak sıralama yapılır. Bu şekilde burs tahsis edilecek öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışındaki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak vakıf üniversitelerine yerleştirilmiş olmaları gerekir. (Açık öğretimi ve ikinci öğretimi kapsamaz.)

c) Engelli Öğrenciler Bursu: Görme, ortopedik ve işitme engelli olup, YKS'de yerleştirme puanı sıralaması bakımından en üst sıralamada yer alan her engel grubu için 5'er öğrenciye tahsis edilir. Bu şekilde burs tahsis edilecek öğrencilerin yurt içi ve yurt dışındaki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak vakıf üniversitelerine yerleştirilmiş olmaları gerekir. (Açık öğretimi kapsamaz.)

Genel Kurallar

Vitalen Vakfı kaynaklarından yararlanılacak burslar için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

·              Burstan yararlanabilmek için yurt içinde ve yurt dışında bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.

·              Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler İcra Komitesi tarafından belirlenir.

·              Kişi ve kuruluşlardan gelen burs isteklerine İcra Komitesi'nce belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle yanıt verilir.

·              Burslar yurt içinde ve yurt dışında eğitim gören öğrencilere sağlanır.

·              Eğitim bursundan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.

·              Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alan öğrencilere burs verilmez. (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi ve Kalkınmada Öncelikli İl Birincileri Bursu ile Engelli Öğrenciler Bursu hariç)

·              Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

·              Vitalen Vakfı burslarından birden fazlasını almaya hak kazananlara, söz konusu burslardan en yüksek tutarda olanı verilir.

Başvuru Koşulları

Vitalen Vakfı eğitim bursundan yararlanabilmek için başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

·         Yurt içi ve yurt dışında eğitim görmek,

·         İhtiyaç sahibi olduğunu kanıtlamak,

·         Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

·         Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

·         Başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak( Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan katkı ve öğrenim kredileri hariç).