• Bizi Takip Edin:

Hakkımızda


Hakkımızda

Kurulduğumuz günden itibaren kurucu ortaklarımızın sosyal sorumluluklara karşı bilinçli yaklaşımıyla, başta eğitim ve sosyal yardım alanında birçok kişi ve kuruluşa katkıda bulunmayı görev edindik. Toplumsal katkıların zamanla artması ve yoğun faaliyetlerin ilerlemesi, bu alanda da kurumsallaşmamızı gerektirmiştir.

Vitalen Holding olarak yıllardır yürüttüğümüz yardım projelerini ve sosyal yatırımları tek bir çatı altında toplamak, daha kurumsal ve etkili olarak sürdürebilirlik adına, 2021 yılında Vitalen Vakfı’nı kurduk.
Sadece gerçekleştirdiğimiz projelerimiz ile topluma fayda sağlamakla yetinmiyor, aynı zamanda Vitalen Vakfı çatısı altında insani yardım, eğitim, spor, kültür ve sağlık gibi alanlarda, toplumsal değerleri ve ihtiyaçları gözeten sosyal sorumluluk projeleri üzerinde de hassasiyet ile duruyoruz. Ulusal ve uluslararası alanda eğitim alan öğrencileri destekleyerek, sporculara burs olanağı sağlamak gibi yardım faaliyetlerinde bulunan vakfımız, sektördeki hassasiyetini faaliyetlerimizde de göstermektedir. Faaliyet alanlarımızda yürüttüğümüz tüm projeleri modern dünyamızın araçlarını kullanarak, sürekli geliştirmek ve değerlerimizi korumak amacıyla hareket ediyoruz.

Misyonumuz

İhtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını sürdürülebilir yöntemlerle gidermek.

Vizyonumuz

Ülkemizde ve uluslararası alanda çağdaş ve en ileri eğitim sistemlerinin uygulanarak, yararlı bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

İlkelerimiz

Yenilikçilik
Şeffaflık
Bağımsızlık
Sürdürülebilirlik
Toplumsallık
Eğitimde fırsat eşitliği
Bilgiye erişim eşitliği
Yerel ve eşitlikçi demokrasi